wtorek, 13 grudzień 2016 00:09

CZERWIEC u Wiewiórek

Napisał


"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

 Drodzy Rodzice! Zmiana daty zebrania na 24.06.2019 z powodu licznych wyjazdów rodziców i dzieci

 

Nauczycielki w grupie Wiewiórek

Sandra Miecznik Poniedziałek 11.00-16.30 Wtorek 7.00-12.30 Środa 7.00- 11.30 Czwartek 11.30- 16.30 Piątek 6.00- 11.30

Agata Jankowska Poniedziałek 6.00- 11.00 Wtorek 12.30- 17.00 Środa 11.345-17.00 Czwartek 6.00- 11.30 Piątek 11.45- 16.30    j.angielski środa i piątkek 11.30-11.45

Asystentka  nauczyciela Katarzyna Kaniewska 7.30-15.30

 

 

DRODZY RODZICE!

Witamy w zakładce naszej grupy.
Przedstawiamy w niej bieżące wydarzenia oraz informacje - dostępne również tradycyjnie w holu przedszkola. Ponadto, znajdą tu Państwo tematy zajęć oraz piosenki, które poznają dzieci w danym miesiącu.

Kontynuując przedszkolną tradycję, zapraszamy chętnych Rodziców (ale nie tylko), do "spotkań z bajką"- w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

Mama, tata, dziadek, babka
wujek, ciocia, czy sąsiadka...
Kto dziś bajki czytać lubi
niechaj bardzo się tym chlubi-
krótkie i długie, mądre i "w dechę"
aby dzieciaczki miały uciechę. 
Więc kto jest chętny- to zapraszamy,
bajek, bajeczek dziś posłuchamy... :)

Ważne Daty!!!

6.06. 2019 SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM POGADANKA DLA DZIECI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ której organizatorem jest Rada Rodziców działająca przy naszym Przedszkolu. Do Przedszkola przyjedzie ratownik wodny wraz ze sprzętem, zajęcia odbędą się w ogrodzie.

11.06.2019 godz 9.30 ŚWIĘTO BAJKI W „CHATCE PUCHATKA”. Dzieci z grupy "Wiewiórek" zapraszają swoich kolegów do obejrzenia spektaklu pt.: "Czerwony Kapturek".

13.06.2019 godz. 10.15 WYCIECZKA AUTOKAROWA DZIECI Z GRUPY „BIEDRONEK” I „WIEWIÓREK” DO PARKU ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ W OWIŃSKACH. Suchy prowiant zabieramy z Przedszkola, wyjazd autokarem również sprzed Przedszkola.

17.06.2019 godz. 17.00 ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY „WIEWIÓREK” informujące o wnioskach z prowadzonej obserwacji pedagogicznej, konsultacje indywidualne, ustalenie zakresu współdziałania z rodzicami w celu wspierania osiągnięć dzieci i przezwyciężania ewentualnych trudności.

26.06.2019 SPOTKANIE ZE STRAŻNIKAMI MIEJSKIMI WIZYTA W PRZEDSZKOLU STRAŻNIKÓW MIEJSKICH Pogadanka dla dzieci na temat „bezpiecznych wakacji”.

 

 


 

 

PODSUMOWANIE I SEMESTRU

 

 

 1. Sytuacja w mojej grupie:

Co dzieci potrafią?

 

Co im sprawia radość, zadowolenie, satysfakcję?

 

Jakie są ich problemy?

 

- samodzielnie umyć ręce, zęby, załatwić potrzeby fizjologiczne,

- poprawnie posługiwać się łyżką, widelcem

- korzystać z serwetki

- sygnalizować nauczycielce złe samopoczucie oraz zauważone niebezpieczeństwo,

- współdziałać w zabawie, bawić się w zabawy tematyczne,

- sprzątać po zabawie oraz po zajęciach,

- pełnić rolę dyżurnych na miarę możliwości wiekowych,

- dzielić się zabawkami,

- samodzielnie ubrać buty oraz podstawowe części garderoby,

- przedstawić się na forum grupy,

- przez dłuższy czas skupić uwagę np. podczas oglądania lub słuchania bajki,

- określać jednoznacznie postawy przeciwstawne: dobry- zły,

- używać zwrotów grzecznościowych,- znają podstawowe przepisy ruchu drogowego,

- w większości przestrzegać reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie grupowym,

- kulturalnie zachować się podczas spożywania posiłków oraz w miejscach użyteczności publicznej,

- klasyfikować przedmioty ze względu na wybraną cechę,

- składać obrazek z 3-4 części, dobierać przedmioty w pary,

- układać krótkie historyjki obrazkowe,

- dzielić wyrazy na sylaby

- w większości rozpoznawać głoskę w nagłosie,

- określić liczbę wyrazów w krótkim zdaniu,

- liczyć przedmioty minimum do czterech, szacować liczbę przedmiotów,

- działać na zbiorach w sytuacjach zadaniowych i zabawowych,

- układać przedmioty w szeregi np. wg wielkości,

- wskazać i nazwać części ciała,

- poruszać się w przestrzeni wg poleceń nauczycielki,

- rysować postać człowieka,

- układać przedmioty w szeregi – kontynuować rytm,

- ustawić się w pary, rząd, koło, półokrąg, w rozsypce, szeregu,

- biega, poprawnie porusza się na czworakach, omijając przeszkody w większości, nie potrącając innych,

- potrafi rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,

- pokonywać tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości,

- śpiewać piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,

- grać na wybranych instrumentach perkusyjnych,

- rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne (w większości), nazywając je,

- tworzyć prace plastyczne posługując się różnorodnymi technikami,

- tworzy budowle, pojazdy, kompozycje przestrzenne z różnych rodzajów klocków,

- rozróżnić i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,

- wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku,

- rozpoznawać znane zwierzęta domowe, dzikie oraz hodowlane,

- nazwać i rozpoznać podstawowe owoce i warzywa,

- dzielić się własnymi doświadczeniami,

-   dzielić się z bliskimi swoimi przeżyciami z przedszkola,

- rozpoznawać i wskazywać swoje miejsce zamieszkania,

- rozpoznają godło i flagę państwową,

- korzystać z zabawek i sprzętu ogrodowego zgodnie z ustalonymi regułami.

- lubią uczęszczać do przedszkola,

- wspólne zabawy dowolne z rówieśnikami,

- powtarzający się rytm dnia tzw. rytuały,

- spacery i wycieczki

- zabawy ruchowe pod kierunkiem nauczycielki w Sali oraz w ogrodzie,

- zabawy badawcze i obserwacje przyrody,

- zajęcia i zabawy w przedszkolu z najbliższymi,

- poobiedni relaks,

- lubią słuchać bajek i opowiadań,

- wspólne układanie puzzli, układanek,

- prowadzić indywidualne rozmowy z nauczycielką,

- zabawy i grę na instrumentach muzycznych

-tworzenie własnych akompaniamentów do znanych utworów,

- być doceniane i w pełni akceptowane,

-zabawy tematyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne,

- oglądanie przedstawień teatralnych, próby zabawy w teatr,

- wspólne dla całej grupy zabawy i zajęcia dydaktyczne (dobieranki, zgadywanki, zabawy typu „Co schowałam? Itp.),

- zabawy i zajęcia plastyczne – poznawanie nowych technik,

- pląsy i zabawy przy muzyce, zabawy rytmiczne,

- niektóre dzieci mają problemy logopedyczne,

- mówienie głosem o umiarkowanej sile,

 

 

"Zdrowie Tańcem Malowane" - innowacja

  W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 Innowacja Zdrowie Tańcem Malowane była realizowana w grupie 3-latków, 4- latków w związku z zauważoną przeze mnie ogromną potrzebą ruchu w grupie Wiewiórek. Zajęcia były prowadzone raz w miesiącu, zawierały informacje dotyczące zdrowia, dbania o higienę, zdrowych posiłków w które zawarte były owoce i warzywa oraz zachęcały do udziału do zabaw tanecznych, ruchowych. Od drugiego semestru zajęcia będą kontynuowane w grupie 3-latków i 4-latków oraz rozpoczną się w grupie najstarszej.

„My English Adventure”
 - innowacja realizowana we wszystkich grupach wiekowych:
 - nauczenie dzieci podstaw języka angielskiego
- kojarzenie nauki języka angielskiego z przyjemnością (dużo ruchu)
 - kształtowanie właściwego stosunku na wagi przyswojenia języka obcego
 - rozbudzenie w dzieciach ciekawości uczenia się nowych słów
 - zapoznanie dzieci z życiem w innych krajach .

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, samodzielnie korzystają z toalety, problem sprawia im samodzielne zapinanie guzików oraz zameka kurtki. Dzieci właściwie zachowują się przy stole. Dbają o porządek w sali, sprzątają zabawki po skończonej zabawie oraz - z pomocą nauczyciela - porządkują miejsce pracy po ukończeniu zajęć plastycznych czy zajęciach ruchowych. Coraz większa liczba dzieci poprawnie trzyma i posługuje widelcem, jednak należy tą umiejętność systematycznie utrwalać. Dzieci są sprawne pod względem fizycznym, bardzo sprawnie i z dużą radością konstruują z różnorodnego materiału. Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać.

Emocjonalny obszar rozwoju:

Dzieciom zostały przedstawione zasady w przedszkolu poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych zachowań. Każdego dnia rozwijałyśmy w dzieciach umiejętność zrozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez innych. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z własnymi emocjami, nie potrafią określić przyczyny emocji. Nie wszystkie dzieci radzą sobie z emocjami podczas występów oraz zabaw i gier. Rozpoznają i nazywają podstawowe emocje. Komunikują swoje potrzeby i upodobania. Większość dzieci rozstaje się z rodzicami bez lęku. Dzieci szukają wsparcia w sytuacjach trudnych u nauczyciela i pracowników przedszkola.

Społeczny obszar rozwoju:

Potrafią się przedstawić, nie znają swojego adresu. W większości potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Potrafią w parach i większych zespołach podejmować i realizować różne zadania. Większość dzieci bierze aktywny udział w zajęciach. Są dzieci, które mają problem z czekaniem na swoją kolej podczas odpowiedzi. Większość z uwagą słucha dorosłych oraz rówieśników. Starają się używać zwrotów grzecznościowych w stosunku do siebie i osób dorosłych, nawiązują serdeczne kontakty z rówieśnikami. Słuchają utworów literackich w których spotykają się z postaciami prezentującymi postawy negatywne i właściwe, poznają wartości takie jak: dobro i zło. Wiedzą, że należy pomagać dzieciom, dorosłym, szanować rośliny i mądrze zachowywać się względem zwierząt. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki. Często dotyczą one tych samych osób. Chętnie inicjują zabawę z innymi dziećmi, obdarzają uwagą inne osoby, utrzymują kontakt wzrokowy.

Poznawczy obszar rozwoju:

 • edukacja językowa

Nie wszystkie dzieci mówią wyraźnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym. Problem sprawia również mówienie umiarkowanym głosem. Nie chętnie budują dłuższe wypowiedzi, odpowiadają krótkimi wyrazami, aby jak najszybciej wrócić do zabawy. Chętnie odpowiadają na pytania podczas zajęć edukacyjnych. Zapamiętują wierszyki i rymowanki, rozwiązują zagadki. Nie wszystkie dzieci skupiają swoją uwagę na opowiadaniu.

 • edukacja muzyczna i plastyczna

Duża część grupy potrafi powtórzyć słyszane rytmy, dostrzega zmiany tempa i wysokości dźwięku. Dzieci ilustrują, inscenizują piosenki, wyrażają muzykę np. ruchem improwizują z przyborami, grają na instrumentach perkusyjnych.

Dzieciom sprawia problem wycinanie i lepienie. Chętnie rysują i poznają nowe techniki plastyczne.

 • edukacja matematyczna

Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych doskonaląc orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w większości w zakresie 4, ćwiczą umiejętność rozróżniania strony lewej i strony prawej, posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie, rozpoznają podstawowe figury geometryczne, tworzą zbiory przedmiotów wg określonych cech, poznają stałe następstwo pór roku i dni tygodnia, część dzieci wymaga ćwiczeń dotyczących następstwa czasu; wczoraj, dziś jutro. Większość dzieci rozpoznaję podstawowe barwy.

 • edukacja przyrodnicza

Dzieci nazywają podstawowe zjawiska atmosferyczne. Większość nazywa zwierzęta domowe, gospodarskie i wskazuje odpowiedni sposób opieki nad nimi. Nie wszystkie dzieci rozpoznają ekosystemy jak i zwierzęta i rośliny żyjące w nich. Dzieci znają podstawowe zasady zachowania w środowiskach przyrodniczych. Znają podstawowe środki transportu oraz większość dzieci zna i przestrzega zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy. Nie wszystkie dzieci pamiętają numery alarmowe oraz wiedzą jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

Oceniana sprawność lub umiejętność

Ocena – w skali 1-5

Mówienie

1 2 3 4 5

Uważne słuchanie bajek

1 2 3 4 5

Znajomość słownictwa

1 2 3 4 5

Śpiewanie piosenek

1 2 3 4 5

Uczestnictwo w zabawach ruchowych

1 2 3 4 5

 Dzieci z grupy Wiewiórek są przeważnie skupione na przedstawianym materiale. Lubią bawić się ruchowo , tańczyć i śpiewać, dlatego zastosowano metody nauczania, które wymagają używania wszystkich zmysłów do nauki. Szybko zapamiętują nauczane słowa oraz zwroty , chętnie biorą udział w aktywnościach ruchowych.

Piosenki i wiersze do nauki

Biedronka

Krótkie czółki ma na głowie

Kilka kropek też

Ona zawsze prawde powie

Z niej malutki owad jest

Biedronka, biedronka lata na łąkach

Biedronka, biedronka w promieniach słonka

I czerwony jej kolorek

zdobi wdzięki jej

Gdy na polu rośnie maczek

To nie widać jej

No i dzisiaj przyleciała

By pocieszyć mnie

Z biedroneczką zawsze raźniej

Bo uśmiecha się

ŻABKA

Hop, hop, hop, hop

Skacze żabka mała

Hop, hop, hop, hop

Skacze tu i tam

Cała jest zielona

kumka cały dzień

Czasem obrażona

Lecz nie gniewa się

Bociana się boi,żeby nie zjadł jej

Patrzy i ucieka

Zawsze tam gdzie chce.

W stawie mieszka sobie

Przyjaciół ma sto

Re re kum kum powie

Słowo właśnie to

Wiersz o smogu

Gdy ktoś spyta : Co z tym smogiem?

zaraz wielkie oczy robię,

wiedzą nawet małe dzieci,

by nie palić w piecu śmieci,

do przedszkola pieszo chodzę,

chociaż dużo aut na drodze,

wolę życie w nowym stylu

i nie lubię wdychać pyłu.

Maszeruje wiosna

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat

MOJA PLANETA

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi
Moja planeta nie ma ceny
Moja planeta jest rano niewyspana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Moja planeta nie spadła tu z księżyca
Moja planeta to tajemnica
Moja planeta raz zimna raz przegrzana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS - ratujmy siebie sami
SOS - do siebie wysyłamy

Moja planeta miłości się nie boi
Moja planeta broń rozbroi
Moja planeta zna dobre obyczaje
Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...

(SOS! SOS! SOS!)

Tak to prawda
Ziemia była cierpliwa
Ale teraz musi
Teraz musi być żywa

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...
x2

Przedszkolna samba

1. Brazylijska dżungla,
tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka,
a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama,
z kuguarem zła to para.
Ref. Tańczymy sambę
wszyscy ra
zem w kole,
brazylijską sambę
tańczy całe przedszkole. (2x)
2. Brazylijska dżungla,
tropikalny las,
brazylijska samba
niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama,
z kuguarem zła to para.
Ref. Tańczymy sambę...

2x

Zima

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna - parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola - w śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

WIERSZ DLA BABCI

Każda babcia właśnie dzisiaj
swoje święto ma.
Nawet babcia kotka, misia,
zebry oraz lwa.

Wszystkie babcie, chyba wiecie,
najwspanialsze są na świecie,
ale przysiąc mogę wam,
że ja najlepszą mam!

Zaraz babcie uściskamy,
bo już na to czas,
ale najpierw zaśpiewamy
dla nich jeszcze raz.

PIOSENKA ULA LA

 1. U - la, la! U - la, la!

Sto buziaków babcia da!

Tak jak ja! Tak jak ja!

Sto pomysłów dziadek ma.

 Ref: Babciu, dziadku kocham Was,

         Z Wami miło spędzam czas,

         Przy Was dobrze czuję się,

         Gdy Was nie ma, jest mi zle!

 1. U -  la, la! U - la, la!

Sto pyszności babcia da!

Tak jak ja! Tak jak ja!

Sto mądrości dziadek zna.

Ref:    Babciu, dziadku kocham Was,

          Z Wami miło spędzam czas,

          Przy Was dobrze czuję się,

          Gdy Was nie ma jest mi zle!  2x

WIERSZ DLA DZIADKA

Dziadek robi z klocków wieże, jeździ ze mną na rowerze,
Kocha mnie jak mało kto i ja także kocham go.
Wiem, że jeśli będzie trzeba dziadek mi przychyli nieba.
Dziadek umie stać na rękach, nie narzeka i nie stęka
Zawsze uśmiech dla mnie ma, bo to dziadek na 102!

Leśna choineczka

Przyszła z lasu choineczka

Do drzwi zapukała

Ustawiła się w pokoju

Wszystkich zawołała

Ref. Tańczy, tańczy choineczka

i zaprasza do kółeczka

chce by wszyscy sie cieszyli

święta razem z nią spedzili

Już choinka wystrojona

Zerka do lusterka

W złote bombki się ubrała

Jest naprawdę piękna

Ref.......

Przybył także anioł z nieba

Na choince siedzi

I machając białym skrzydłem

wita wszytkie dzieci

Ref....

ANIOŁKI

        1. My aniołki tutaj w niebie

            cichutko siedzimy

            i o pięknej choineczce

            tak sobie marzymy.

           Ref. Choinka, choineczka,

                  tu bombka, lampeczka.

                  Choinka, choineczka,

                  na czubku gwiazdeczka.

        2.Bez choinki, tutaj w niebie,

           jest nam bardzo smutno.

          Może ktoś nam ją przyniesie,

          chociażby malutką.

          Ref. Choinka, choineczka,

                 tu bombka, lampeczka.

                 Choinka, choineczka,

                 na czubku gwiazdeczka.

7 RENIFERÓW

Saneczkami, saneczkami
latam w górę, w dół
i szybuję pod chmurami
dzieląc je na pół.

Bo mam odważnych siedem reniferów,
one prowadzą zaprzęg mój.
Z nimi przyjemnie jest tak latać
i góra dół i góra dół i góra dół. x2

Dzwoneczkami, dzwoneczkami
brzęczę dzyń, dzyń, dzyń.
No i pędzę pod gwiazdami,
a mój zaprzęg lśni.

Bo mam odważnych siedem reniferów,
one prowadzą zaprzęg mój.
Z nimi przyjemnie jest tak latać
i góra dół i góra dół i góra dół. x2

ZBIERAMY GRZYBY

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie,

Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

Ref. Kurki, rydze i maślaki,

Borowiki i kozaki pozbieramy dziś x2

Muchomora ominiemy z daleka

Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref. Kurki…

Poszukamy żółtych kurek pod sosną

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

PIOSENKA NA CHŁODNE DNI

Umiem włożyć już buciki,

Kurtkę zapiąć na guziki.

Ref. Chociaż trochę chłodno dziś,

To na spacer trzeba iśćX2

Wkładam czapkę i sweterek

Mogę iść już na spacerek

Ref. Chociaż…

Rękawiczki, ciepły szalik

Zimno mi nie będzie wcale

HYMN PRZEDSZKOLA
Pośród bloków stu

Jest dom jak ze snu

Aż się dzieciom oczy cieszą

Gdy przychodzą rano tu

Ref. Chatka Puchatka Nasz drugi dom

Tu przybiegamy ze wszystkich stron

Chatka Puchatka kochamy ją

Wszyscy o niej śnią

Miesza tu też miś

To Puchatek nasz

My kochamy tego misia

A on także kocha nas

Ref.. Chatka….

PIOSENKA NA CHŁODNE DNI

Umiem włożyć już buciki,
Kurtkę zapiąć na guziki.

Chociaż trochę zimno dziś
to na spacer warto iść. /x2

Wkładam czapkę i sweterek

Mogę iść już na spacerek

Chociaż trochę zimno dziś
to na spacer warto iść. /x2

Rękawiczki, ciepły szalik,

Zimno mi nie będzie wcale

Chociaż trochę zimno dziś
to na spacer warto iść. /x2

 

W PRZEDSZKOLU

Nikt w przedszkolu się nie nudzi
Oj, nie, nie! Oj, nie, nie!
Nie grymasi, nie marudzi,
bo tu nam fajnie jest.
Każdy zupkę zje z miseczki
Mniam, mniam, mniam!
Mniam, mniam, mniam!
I zatańczy do poleczki
Hopsasa! Hopsasa!
Już za ręce się łapiemy
Raz i dwa! Raz i dwa!
I w kółeczku tańcujemy
Oj, dana! Oj, dana!
Zaśpiewamy pioseneczkę
La, la, la! La, la, la!
Pośmiejemy się troszeczkę
Ha, ha, ha! Ha, ha, ha!

PLAC ZABAW

1.Już w oczach radość, bo słońce świeci,

Na spacer pora iść.

Na placu zabaw jest dużo dzieci,

Bawić się chodźmy dziś!

Ref. Plac zabaw, plac zabaw

Tu z kolegami poznasz zabaw sto.

Plac zabaw, plac zabaw,

W słoneczne dni odwiedzasz go!

 1. Są tu drabinki i karuzela,

Każdy się kręcić chce!

W piaskownicy z mokrego piasku,

Zrobimy babki dwie.

 1. Miło jest huśtać się na huśtawce,

Wszyscy lubimy to, że hej!

Możemy puszczać barwne latawce,

Wietrzyku dla nich wiej.

 1. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,

Uczyć się każdy chce!

Bawić się świetnie na placu zabaw

Możemy całe dnie!

JESTEM POLAKIEM

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajna i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty

Ciuchcia na dworcu czeka

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj

Ciuchcia pomknie daleko

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty

I ty.

MYDŁO LUBI ZABAWĘ

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą,

Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą.

Kiedy dobry ma humor, to zmienia się w pianę,

A jak znajdzie gdzieś słomkę puszcza bańki mydlane.

Ref, Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyje,

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące!

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca,

Skacze z ręki do ręki, złapie czasem zająca.

Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy.

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy.

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W CZERWCU

Tematy kompleksowe:

 1. „WRAŻENIA I UCZUCIA”
 2. „BAJKI, BAJECZKI”
 3. „BEZPIECZNE WAKACJE”
 4. „POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA ”

Czas realizacji: 03.06- 28.06.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- rozbudzenie w dziecku zainteresowania książka

- budowanie wiedzy dzieci na temat powstawanie książek

- poszerzanie wiedzy dzieci o zawody potrzebne do powstania książki

- wzbogacenie słownika o nazwy emocji

- rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych

- rozwijanie wiedzy na temat pochodzenia, natury, i skutków zjawisk pogodowych

- zapoznanie dzieci z kolorami tęczy

- porządkowanie wiedzy na temat rzek, jezior i mórz

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa- postępowanie w przypadku zgubienia się

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

- rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu

- kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania w którym zbiorze jest ich mniej, więcej, a w którym tyle samo

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanych legend i opowiadań

- kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni

- kształtowanie umiejętności odkodowania i kodowania informacji

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

- rozwijanie umiejętności planowania działań

- kształtowanie u dzieci umiejętności sprzątania po sobie

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami

- kształtowanie umiejętności śpiewania w grupie

BUDOWANIE POSTAW

- uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych

- kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną

- wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości

- wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody

- uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie

- zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny

JĘZYK ANGIELSKI

Słowa : happy,sad, angry, cry, child – dziecko, games - gry, kiids - dzieci , childhood, - child – dzieciństwo, przyjaciel – friend, bajka – story safety - bezpieczeństwo, lifeguard - ratownik, water - woda, holidays - wakacje

a ball-piłka, red-czerwony, blue-niebieski, yellow- żółty

Zabawy : Hey mr Wolf (nauka), spider , 3 seconds, what is missing, Hey ho - lets go ! Quiz językowy, Spider, Islands, Go and Touch, Friends care. Friends share. We need friends

Piosenki : walking walking, baby shark, nursery rhyme, hows the weather Spring is here, Five Little Monkeys, „Weathersong” I like run, nursery rhyme 4, Make a circle, "Friends, friends 123"

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: Piosenka o beksie, Biedronka, Żabka, Wiosna, Po leśnych dróżkach

Wiersz: Ciemnego pokoju nie trzeba się bać,

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W MAJU

Tematy kompleksowe:

 1. „MUZYCZNY TYDZIEŃ PRZEDSZKOLAKA”
 2. „MAJOWA ŁĄKA”
 3. „DZIEŃ MAMY I TATY”
 4. „DZIEŃ DZIECKA ”

Czas realizacji: 06.05- 31.05.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- zapoznanie dzieci z kulturą Brazylii

- poznanie środowiska naturalnego Brazylii

- poznanie tańca, podstawowych kroków- samby

- utrwalenie nazw mieszkańców łąki

- utrwalenie wyglądu ekosystemu- łąki

- poszerzanie słownictwa dzieci o pojęcia praw i obowiązków

- utrwalenie nazw poszczególnych członków rodziny

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

- rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu

- kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania w którym zbiorze jest ich mniej, więcej, a w którym tyle samo

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanych legend i opowiadań

- kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni

- kształtowanie umiejętności odkodowania i kodowania informacji

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

- rozwijanie umiejętności planowania działań

- kształtowanie u dzieci umiejętności sprzątania po sobie

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami

- kształtowanie umiejętności śpiewania w grupie

BUDOWANIE POSTAW

- uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania norm społecznych

- kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną

- wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości

- wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody

- uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie

- zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania

JĘZYK ANGIELSKI

Słowa : mom, dad, , love , family, sister, brother, gift, flowers, dance, Brasil, samba

Zabawy : Hey mr Wolf (nauka), spider , 3 seconds, what is missing, Hey ho - lets go !

Piosenki : walking walking, baby shark, nursery rhyme, hows the weather

Słowa: child – dziecko, games - gry, kiids - dzieci , childhood, - child – dzieciństwo, przyjaciel – friend, bajka – story

Piosenki: I like run, nursery rhyme 4, Make a circle, "Friends, friends 123"

Zabawy: Quiz językowy, Spider, Islands, Go and Touch, Friends care. Friends share. We need friends

Everywhere.

Słówka : a bug - błąd, a ladybird - biedronka, an ant - mrówka, a bee – pszczoła, butterfly - motyl

Piosenki: Spring is here, Five Little Monkeys, „Weathersong”

Zabawy : Islands , Who took the cookie

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: Przedszkolna samba, Biedronka, Żabka, Wiosna

Wiersz: Janusz Korczak Prawa dziecka, Kwoka- Jan Brzechwa

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W KWIETNIU

Tematy kompleksowe:

 1. „PRACA ROLNIKA”
 2. „ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU”
 3. „WIELKANOC”
 4. „Z KUBUSIEM DBAMY O NASZĄ PLANETĘ ”
 5.  POLSKA TO MÓJ DOM

Czas realizacji: 01.04- 3.05.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- poznanie różnych form ekspresji artystycznej

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie- pory roku

- zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku

- wzbogacanie wiedzy i słownictwa dzieci na temat naszej planety

- budowanie wiedzy na temat pracy rolnika

- dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miasta

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych w gospodarstwie

- budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi

- utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wielkanocnych

- utrwalenie wyglądu symboli narodowych

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

- kształtowanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni

- kształtowanie umiejętności odkodowania i kodowania informacji

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

- rozwijanie umiejętności planowania działań

- kształtowanie u dzieci umiejętności sprzątania po sobie

BUDOWANIE POSTAW

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi

- kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

- kształtowanie u dzieci umiejętności dobierania stroju adekwatnie do sytuacji

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody

- wdrażanie do podtrzymania tradycji wielkanocnych

- rozwijanie poczucia więzi z małą ojczyzną

- kształtowanie poczucia szacunku dla symboli narodowych

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: powietrze- air, przyroda- nature, Brush your teeth , Clean up, Please be quiet, Easter-Wielkanoc, egg-jajko, the Easter bunny- zajączek wielkanocny, chicken-kurczaczek, duck-kaczka; turkey-indyk, chicken-kurczak, pig- świnia, bat- nietoperz, bird-ptak, cow-krowa,

Piosenki: “How’s the weather”, “ Baby shark”, “Humpty dumpty”

Zabawy:Wskaż obrazek, Wake up, „3 seconds”, Piłka goni piłkę- What’s your name?/How are you?” How’s the weather?

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: Moja planeta, Ptak nijaki, Wełniany baranek, Jarzynowy wóz,

Wiersz: ´Obudziły się pisanki, Wiersz o smogu

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W MARCU

Tematy kompleksowe:

 1. „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”
 2. „PORZĄDKI W OGRODZIE”
 3. „SZUKAMY WIOSNY”
 4. „SMOG NAS ZJE?- O NIE! ”

Czas realizacji: 04.03- 29.03.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem eksperymentów wodnych

- rozbudzanie ciekawości badawczej związanej z wodą

- poznanie różnych form ekspresji artystycznej

- utrwalenie wyglądu symboli narodowych

- zachęcanie dzieci do aktywności badawczej podczas eksperymentów

- poznanie akwenów wodnych

- poznanie charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie wiosną

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami

- przypomnienie dzieciom etapów siania roślin

- rozpoznawanie popularnych w Polsce ptaków

- wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych.

- poznanie przez dzieci pojęcia smogu, jego przyczyny i sposobu radzenia sobie z nim.

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

- rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu

- kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania w którym zbiorze jest ich mniej, więcej, a w którym tyle samo

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanych legend i opowiadań

- kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni

- kształtowanie umiejętności odkodowania i kodowania informacji

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

- rozwijanie umiejętności planowania działań

- kształtowanie u dzieci umiejętności sprzątania po sobie

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

BUDOWANIE POSTAW

- kształtowanie postawy patriotycznej

- rozwijanie poczucia więzi z „ lokalną ojczyzną”

-uświadamianie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin

-uświadamianie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków

- kształtowanie u dzieci umiejętności dobierania stroju adekwatnie do sytuacji

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem

- uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: wiosna-spring, tulipan-tulip, kwitnąć- bloom, żonkil- daffodil, powietrze- air, przyroda- nature, smok- dragon, Brush your teeth , Clean up, Please be quiet, woda-water, rekin-shark, fish-ryba, deszcz-rain, burza-storm, jezioro-lake, morze-sea

Piosenki: “How’s the weather”, “ Baby shark”, “Spring is here”

Zabawy:Wskaż obrazek, Wake up, „3 seconds”, Piłka goni piłkę- What’s your name?/How are you?”

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: Maszeruje wiosna, Krasnoludek i groszek, Moja planeta

Wiersz: ´Z. Zdzitkowska „ Dziękujemy”,” W naszym ogródeczku”,                     M. Jankowiak „ Woda”. Wiersz o smogu

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W LUTYM

Tematy kompleksowe:

 1. „MAGICZNE EKSPERYMENTY”
 2. „BALE, BALE W KARNAWALE”
 3. „POZNAŃ MOJE MIASTO RODZINNE”
 4. „KTO UGASI POŻAR”

Czas realizacji: 04.02- 01.03.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem eksperymentów

- rozbudzanie ciekawości badawczej

- poznanie różnych form ekspresji artystycznej

- utrwalenie wyglądu symboli narodowych

- zachęcanie dzieci do aktywności badawczej podczas eksperymentów

- rozwijanie małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni

- wzbogacenie zasobu słownictwa o wyrazy związane z pracą strażaka

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi

- rozbudowywanie wrażliwości muzycznej dzieci

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

- rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu

- kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania w którym zbiorze jest ich mniej, więcej, a w którym tyle samo

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanych legend i opowiadań

- kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni

- kształtowanie umiejętności odkodowania i kodowania informacji

- kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

- rozwijanie umiejętności planowania działań

- kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji

- kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami

- kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

BUDOWANIE POSTAW

- kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych

- rozwijanie poczucia więzi z „ małą ojczyzną”

-uświadamianie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin

-uświadamianie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

- kształtowanie u dzieci umiejętności dobierania stroju adekwatnie do sytuacji

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: : I’m good! I’m great! I’m wonderful! I’m sad! I’m hungry! I’m not so good, dance- taniec, music- muzyka party- impreza, carival- karnawał, dress – sukienka , fire brigade-straż pożarna, fireman-strażak, fire-ogień

Piosenki:„Hello, how are you?”, „Shake, shake”, „Open,close”,

“Hurry Hurry Drive the Firetruck”   , “How’s the weather”

Zabawy:Wskaż obrazek, Wake up, „3 seconds”, Piłka goni piłkę- What’s your name?/How are you?”

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: Przedszkolna samba, Halo, Halo

Wiersz: ´Bal baloników- M. Terlikowska, Balonik i słońce- A. Przemyska, Poznańskie koziołki

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W STYCZNIU

Tematy kompleksowe:

 • "AKADEMIA AQUAFRESH”
 • "PAMIĘTAMY ZIMĄ O ZWIERZĘTACH ”
 • BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI”
 • KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA”
 • BEZPIECZNA I WESOŁA ZIMA”

Czas realizacji: 01.01.2019- 30.01.2019

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- zapoznanie dzieci z prawidłową higieną jamy ustnej

- zapoznanie ze sposobami dbania o zwierzęta zimą

- nauka nowych baśni i legend

- nabywanie wiedzy na temat bezpiecznych zabaw zimą

-nabywanie wedzy na temat prawidłowego ubioru w chłodne dni

- zapoznanie dzieci z tradycją świętowania Nowego Roku na całym świecie

- nauka nowych piosenek

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich potrzebach i pragnieniach

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania

- rozwijanie umiejętności fizycznych

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- rozwijanie u dzieci wyobraźni plastycznej

- kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie

- doskonalenie u dzieci umiejętności posługiwania się sztućcami

- kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania

BUDOWANIE POSTAW

- wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych

- uświadomienie dzieciom jak można pomagać innym

- budowanie postwy bycia miłym i koleżeńskim dla innych

- uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na   nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla starszych ludzi

- kształtowanie u dzieci umjętności wczuwania się w emocje najbliższych

- wspieranie dzieci przy wyr\abianiu odwagi i śmiałości scenicznej

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: snow, snowflake, winter, snowman, dog, cat, fish, monkey, hamster, grandmather/grandma, granddad/grandfather, grandparents

Piosenki: Pinnochio.   Finger family, My family and me , Hey ho- lrt's go!

Zabawy: Quiz językowy, Spider is coming!, Wear the Santa , Where is the Santa, Jump up high!

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: " Dla babci i dziadka mamy dzisiaj kwiatka”, „ U la la”.

Wiersz:   " Życzenie dla babci i dziadka",

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W GRUDNIU

Tematy kompleksowe:

 • „GRUDNIOWE ŻYCZENIA”
 • „ŚWIĘTA ZA PASEM”
 • „ŚWIĄTECZNE TRADYCJE”
 • „KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ?”

Czas realizacji: 03.12.- 30.12.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego

- poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres

- wdrażanie dzieci do posługiwaniem się adresem

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami

- wzbogacanie zasobu słownictwa o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca

- zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki

- utrwalenie wiedzy na temat zwyczajów bożonarodzeniowych

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich potrzebach i pragnieniach

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania

- rozwijanie umiejętności fizycznych

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- rozwijanie u dzieci wyobraźni plastycznej

- kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej

- kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie

- doskonalenie u dzieci umiejętności posługiwania się sztućcami

- kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania

BUDOWANIE POSTAW

- wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych

- uświadomienie dzieciom jak można pomagać innym

- wspieranie dzieci podczas przygotowywania prezentów

- uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na   nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

- kształtowanie u dzieci umiejętności wczuwania się w emocje najbliższych

- wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: snow, snowflake, winter, snowman,tradition, sledge, midget, to wish, to sing, Christmas bells , Christmas, Christmas carol, Christmas Tree

Piosenki:   We wish You a Merry Christmas , Twinkle little star, Snowman

Zabawy: Quiz językowy, Spider is coming!, Wear the Santa , Where is the Santa, Jump up high!

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: „Siedem reniferów”, „ Aniołki”, „ Leśna choineczka”, „ Przybieżeli do Betlejem”   , „Grudzień już”                                                                                        

Wiersz:   " O aniołku, który zgubił dzwoneczek" , „ Nad stajenką”

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

W LISTOPADZIE

Tematy kompleksowe:

 • „JESIENNA POGODA”
 • „POLSKA TO MÓJ DOM”
 • „ZWIERZĘTA DOMOWE”
 • „ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ”

Czas realizacji: 05.11.- 30.11.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

- zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie

- wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt

- dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy

- rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody

- rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej związanych z rozpoznawanie odgłosów zwierząt

- zapoznanie z techniką malowania opuszkami palców

- poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy weterynarza

- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi

- poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających   w sen zimowy

- rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

- kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.

- kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

- kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania

- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

- rozwijanie umiejętności tanecznych

- kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody ( dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy)

- doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5

- kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3

BUDOWANIE POSTAW

- identyfikowanie i nazywanie własnych stanów emocjonalnych

- rozbudzanie ciekawości świata: prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń

- kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę

- kształtowanie umiejętności współdziałania

- rozwijanie poczucia więzi z ,, małą ojczyzną”

- uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt

- kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych

- wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: sunny, rainy, cloudy, snowy , white, red, flag, Poland , cat, dog, parrot, hamster , cold, warm, blanket, candles

Piosenki: Hurry hurry drive the firetrack, The nursery rhyme6, How's the weather, Twinkle little star

Zabawy: Wear the bear, Spider!, Islands, 3 seconds, Simon says

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: „Kałużowy deszcz”, „ A ja mam psa”, „ Jedzie pociąg z daleka”,           „ Ptaszki zimową porą”                                                                                            

Wiersz:   „Dzień dobry, Dobranoc” Małgorzata Strzałkowska, „ Zapasy na zimę” Wanda Grodzieńska, „ Lisek” Małgorzata Strzałkowska, „ Katechizm polskiego dziecka” Władysław Bełza

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „WIEWIÓREK”

WE PAŹDZIERNIKU

Tematy kompleksowe:

 • „DARY JESIENI”
 • „JESIENIĄ W PARKU I W LESIE”
 • „DBAMY O ZDROWIE”
 • „ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY”
 • ,, LISTOPADOWE WSPOMNIENIA”

Czas realizacji: 01.10.- 02.11.2018

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

-poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem

- rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów, dzielenie na jadalne i trujące
-nauczenie się nazw związanych z symbolami jesieni w języku angielskim i polskim

- zapoznanie się z pracą lekarza i pielęgniarki

- rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

- porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie

- zapoznanie z barwami podstawowymi i pochodnymi

- prawidłowe nazywanie członków rodziny

- zapoznanie z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-utrwalanie umiejętności tworzenia zbiorów 3 elementowych
-kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała

-kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

-kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych i symboli matematycznych

- kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy

- kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

- kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest mniej, więcej, a w którym tyle samo.

- kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się

-kształtowanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

BUDOWANIE POSTAW

- rozwijanie postaw proekologicznych w trakcie bezpośredniego obcowania z przyrodą

- rozwijanie zainteresowania własnym zdrowiem

- rozwijanie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

- promowanie zasad zdrowego żywienia, uświadomienie jakie produkty warto jeść często

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni

- kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych

- uświadomienie znaczenia ruchu w życiu człowieka

- przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych

- pogłębianie więzi rodzinnej

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: leaf, autumn, chestnut , : a deer, a hedgehog, a squirrel ,: health, water, food, November, Haloween , pumpkin

Piosenki: Twinkle Little star, Good Morcing mr Rooster, Bye bye , I like run

Zabawy: Spider!, 3 seconds , What’s that Fruit?, Whats that color ?, Simon says

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: Zbieramy grzyby, Piosenka na chłodne dni, Farby, Hymn Przedszkola

Wiersz: Odlatują ptaki, Mam cztery lata, Mam trzy latka

 

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE "WIEWIÓREK"
WE WRZEŚNIU

Tematy kompleksowe:

Tematy kompleksowe:

 1. „W PRZEDSZKOLU”
 2. „JESTEŚMY BEZPIECZNI”
 3. „PRZEDSZKOLACY- JUTRO DOROŚLI POLACY”
 4. „DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO”

Czas realizacji: 03.09.18 - 28.09.18

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE

WIEDZY

-poznanie osób pracujących w przedszkolu, ich imion i zadań

- zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym

- poznanie zasad panujących w przedszkolu

- poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego

- wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi

- poznanie legendy o Białym Orle

- poznanie symboli narodowych

- zapoznanie się dzieci ze zmysłami

- poznanie nazw części ciała

- rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych

- kształtowanie świadomości ekologicznej

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

-kształtowanie umiejętności przedstawiania się

-kształtowanie umiejętności odczytywania symboli obrazkowych

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych podczas posiłku, wyjścia do ogrodu

- kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej

- rozwijanie umiejętności manualnych

- rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć

- kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- kształtowanie orientacji w schemacie swojego ciała

- wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości

-kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

BUDOWANIE POSTAW

-budowanie postaw koleżeńskich, poprzez zgodne zabawy i wspólne zadania

- wyrabianie nawyku używania magicznych słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze

- wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo

- wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk

- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń

- poznanie zasad szanowania narodowych symboli

- kształtowanie postawy odpowiedzialności i dbania o środowisko

JĘZYK ANGIELSKI

Słownictwo: blue, red, yellow, good Morning, Bye bye, rooster, Apple, pear banana, potatoe, tomatoe, onion , one, two , three

Piosenki: Twinkle Little star, Good Morcing mr Rooster, Bye bye

Zabawy: Spider!, 3 seconds , What’s that Fruit?, Whats that color ?, Simon says                                                 

JĘZYK

POLSKI

Piosenki: „W przedszkolu”, „ Plac zabaw”, „ Jestem Polakiem”, „ Mydło lubi zabawę”                                                                                          

Wiersz:   „Moi mili” Małgorzata Strzałkowska, „ Tom” Jan Brzechwa, „ Brudas” Jan Brzechwa


 

 

 

Czytany 7084 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 17 czerwiec 2019 06:32