środa, 21 grudzień 2016 21:45

Czerwiec u Biedronek Wyróżniony

Napisała

 

 

 

 

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

                                                                                                                                       Janusz Korczak                                                           

NAUCZYCIELKI PRACUJĄCE W GRUPIE:

Alicja Nowaczyk: Poniedziałek 12.00-17.00 Wtorek 7.00-12.00 Środa 7.00- 12.00 Czwartek 12.00- 17.00 Piątek 7.00- 12.00

Małgorzata Skibińska: Poniedziałek 7.00- 12.00 Wtorek 12.00- 17.00 Środa 12.00- 17.00 Czwartek 7.00- 12.00 Piątek 12.00- 17.00

Agata Jankowska j.angielski wtorki i czwrtki 11.30-12.00

Asystentka nauczyciela Katarzyna Matuszewska 8.00-16.00      

 

Kontynuując przedszkolną tradycję, zapraszamy chętnych Rodziców (ale nie tylko), do "spotkań z bajką"- w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

 

PRZYPOMINAMY, ZE DZIAŁA PLATFORMA DO KOMUNIKACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELKAMI GRUPY: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

WAŻNE DATY:

4 czerwca - wtorek godz. 9.00 - JESTEŚMY ORGANIZATORAMI I TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI DĘBCA I ŚWIERCZEWA. TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO – NA NOWYM BOISKU PIŁKARSKIM. Drużyny piłkarskie, to 7 osobowe składy (z bramkarzem), w skład których wchodzi 2 rezerwowych zawodników (5-6 latki).

6.06. 2019 SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM POGADANKA DLA DZIECI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA NAD WODĄ której organizatorem jest Rada Rodziców działająca przy naszym Przedszkolu. Do Przedszkola przyjedzie ratownik wodny wraz ze sprzętem, zajęcia odbędą się w ogrodzie.

11.06.2019 godz 9.30 ŚWIĘTO BAJKI W „CHATCE PUCHATKA”. Dzieci z grupy "Wiewiórek" zapraszają swoich kolegów do obejrzenia spektaklu pt.: "Czerwony Kapturek".

12 czerwiec 2019  -  Z POWODU UPAŁÓW WYCIECZKA ZOSTAJE ODWOŁANA!!!! WYCIECZKA DZIECI Z GRUPY „BIEDRONEK” DO INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POZNANIU. Dzieci wezmą udział w warsztatach ekologicznych pt. „Bystre dzieci segregują odpady i wiedzą czym jest spalarnia odpadów ”. Celem warsztatów jest: kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu i właściwego stosunku do ochrony środowiska, kształtowanie umiejętności segregacji odpadów (papier, tworzywa, szkło, bio, zmieszane), odkrycie co w Poznaniu dzieje się z zawartością koszy na odpady zmieszane. Do „Spalarni” dzieci pojadą pociągiem. Planowany wyjazd ze stacji PKP Dębiec o godz. 9.19. ZAPRASZAMY ŚNIADANIE W TYM DNIU OK. GODZ. 7.30. WAŻNE!!! PROSZĘ UBRAĆ DZIECIOM PEŁNE BUTY!!! 

13.06.2019 godz. 10.15 WYCIECZKA AUTOKAROWA DZIECI Z GRUPY „BIEDRONEK” I „WIEWIÓREK” DO PARKU ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ W OWIŃSKACH. Suchy prowiant zabieramy z Przedszkola, dzieci mogą zabrać również własne plecaczki. Wyjazd autokarem również sprzed Przedszkola.

17.06.2019 godz. 17.00 ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY „Biedronek” informujące o wnioskach z prowadzonej obserwacji pedagogicznej, konsultacje indywidualne, ustalenie zakresu współdziałania z rodzicami w celu wspierania osiągnięć dzieci i przezwyciężania ewentualnych trudności.

 25 czerwiec 2019 11:00 - WYCIECZKA DZIECI Z GRUPY „BIEDRONEK” DO McDonalda. Dzieci wraz z Paniami wybiorą się na "pożegnalne lody". ZMIANA TERMINU WYCIECZKI  - CZWARTEK 27.06.

25 czerwiec 2019 17:00 – ŚWIĘTUJEMY ZAKOŃCZENIE ROKU W GRUPIE ‘BIEDRONKI”. Pożegnalne ognisko organizowane przez rodziców dzieci z grupy – Klub Sportowy Czarna Kula nad Wartą.

26.06.2019 SPOTKANIE ZE STRAŻNIKAMI MIEJSKIMI WIZYTA W PRZEDSZKOLU STRAŻNIKÓW MIEJSKICH Pogadanka dla dzieci na temat „bezpiecznych wakacji”.

 

 SYTUACJA W NASZEJ GRUPIE

 

Co dzieci potrafią?

Co im sprawia radość, zadowolenie, satysfakcję?

Jakie są ich problemy?

 

- są sprawne w czynnościach samoobsługowych (w łazience, w szatni, podczas sprzątania po sobie, pełnienia roli dyżurnych itp.),

- wykonywać działania na liczmanach; dodawać i odejmować w możliwym dla siebie zakresie,

- okazywać miłość swoim najbliższym poprzez odpowiednie zachowanie, wykonywanie upominków okolicznościowych,

- w większości są bardzo koleżeńskie (pomagają sobie wzajemnie, udostępniają zabawki oraz pomoce, potrafią dzielić się z innymi, opiekują się młodszymi kolegami),

- rozumieją i potrafią dotrzymywać zawartych umów,

- odróżnić zachowanie poprawne od nieakceptowanego,

- potrafią w sposób bezpieczny organizować sobie czas wolny,

- właściwie i bezpiecznie zachować się na wycieczce, w teatrze, na uroczystości,

- w zdecydowanej większości przez dłuższy czas skupić uwagę np. podczas zajęć lub słuchania bajki,

- używać zwrotów grzecznościowych,

- znają podstawowe przepisy ruchu drogowego,

- w większości przestrzegać reguł przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie grupowym,

- dzielić wyrazy na sylaby

- coraz więcej dzieci rozpoznawać głoskę w nagłosie,

- poruszać się w przestrzeni wg poleceń nauczycielki,

- w zdecydowanej większości w zabawach oraz w sytuacji zadaniowej panować nad własnymi emocjami,

- rozpoznają godło i flagę państwową,

- współdziałać w zabawach,

- występować solo oraz w grupie,

- coraz większa liczba dzieci posługiwać się sztućcami (widelec + nóż,

- sygnalizować nauczycielce złe samopoczucie oraz zauważone niebezpieczeństwo,

 

- zdecydowana większość dzieci z radością uczęszcza do przedszkola,

- zabawy oraz zajęcia ruchowe,

- pląsy i zabawy przy muzyce, zabawy rytmiczne,

- różnorodne zajęcia plastyczne,

- zajęcia z zakresu kultury fizycznej,

- zabawy parateatralne,

- rozwiązywanie zagadek,

- układanie puzzli oraz mozaiek,

- występy artystyczne,

- spacery oraz wycieczki,

- lubią tzw. „rytuały” i ustalony, powtarzający się porządek dnia,

- przygotowywanie i udział w grupowych przedsięwzięciach,

- codzienne spotkania z książką,

- być doceniane i w pełni akceptowane,

- zabawy tematyczne, manipulacyjno - konstrukcyjne,

- spotkania i warsztaty z najbliższymi w przedszkolu,

- samodzielne eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami,

- organizowanie grupowych kącików tematycznych,

- zabawy badawcze i obserwacje przyrody,

- zajęcia i zabawy w przedszkolu z najbliższymi,

- wspólne dla całej grupy zabawy i zajęcia dydaktyczne (dobieranki, zgadywanki, zabawy typu „Co schowałam? Itp.),

- udział  w wybranych zajęciach dodatkowych,

- podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi.

 

- posługiwanie się umiarkowanym głosem,

- oczekiwanie na swoją kolej w trakcie „dyskusji” oraz rozmów z większą grupą, jak również podczas wykonywania doświadczeń,

- ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zachowań oraz przyjętych norm,

- posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro,

- duża liczba dzieci mówi niewyraźnie i niedbale,

- trudno pogodzić się niektórym z porażką

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PROWADZONEJ DOKUMENTACJI PEDAGOGICZNEJ - ARKUSZE POTRZEB I KOMPETENCJI 

Pod względem poziomu intelektualnego grupa jest zróżnicowana. Kilkoro dzieci wykazuje widoczne zdolności manualne, muzyczne, ruchowe czy recytatorskie. Do grupy uczęszczają także dzieci, wymagające bardziej intensywnej pracy, głównie z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi, oraz doskonalenia sprawności manualnej. Spora część dzieci interesuje się pismem i potrafi się podpisać. Jeden z chłopców potrafi czytać, kilkoro odczytuje pojedyncze wyrazy.

Mając na uwadze poszczególne obszary rozwoju dziecka osiągnięcia grupy przedstawiają się następująco:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

Dzieci sprawnie wykonują czynności samoobsługowe w łazience, samodzielnie korzystają z toalety, zdecydowana większość samodzielnie zapina guziki oraz zamek kurtki. Dzieci właściwie zachowują się przy stole, potrafią pełnić dyżury. Dbają o porządek w sali, sprzątają zabawki po skończonej zabawie oraz - z pomocą nauczyciela - porządkują miejsce pracy po ukończeniu zajęć plastycznych czy zajęciach ruchowych. Coraz większa liczba dzieci poprawnie trzyma i posługuje się nożem i widelcem, jednak należy tą umiejętność systematycznie utrwalać. Dzieci są sprawne pod względem fizycznym, bardzo sprawnie i z dużą radością konstruują z różnorodnego materiału. Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wiedzą, że warunkiem zdrowia jest przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać.

Emocjonalny obszar rozwoju:

Dzieciom zostały przedstawione zasady zgodnego współżycia w przedszkolu poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych zachowań. Każdego dnia rozwijałyśmy w dzieciach umiejętność zrozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez innych. Większość dzieci radzi sobie z własnymi emocjami, właściwie reaguje na przejawy emocji u innych. Znają swoje upodobania, zainteresowania, poszukują różnych form aktywności. Potrafią wyrazić słowami swój problem, najczęściej są zachęcane do samodzielnego lub z niewielką pomocą nauczyciela decydowania o sposobie, jak go rozwiązać. Wyrażają się w jasny i zrozumiały dla otoczenia sposób i potrafią wysłuchać wypowiedzi innych. Współdziałają w zespole podczas zabaw i prac porządkowych.

Współdziałają z dorosłymi w opiekowaniu się młodszymi dziećmi z grupy Zajączków.

Społeczny obszar rozwoju:

Realizacja treści programowych pozwoliła na opanowanie kompetencji społecznych u dzieci. Dzieci mają poczucie własnej odrębności i swojego sprawstwa, a także odpowiedzialności za to, co robią i jak się zachowują. Potrafią się przedstawić, znają swój adres. W większości potrafią zachować się zgodnie z przyjętymi zwyczajami. Potrafią w parach i większych zespołach podejmować i realizować różne zadania. Dyskutują i uczą się dochodzić do kompromisu. Formułują ocenę zachowań własnych i innych osób. Dokonują wyborów i przeżywają pozytywne efekty własnych działań. Potrafią określić swoje uczucia, a także uczucia drugiego człowieka. Większość dzieci bierze aktywny udział w zajęciach. Są dzieci, które wciąż mają problem z czekaniem na swoją kolej podczas odpowiedzi. Większość z uwagą słucha dorosłych oraz rówieśników. Używają zwrotów grzecznościowych w stosunku do siebie i osób dorosłych, nawiązują serdeczne kontakty z rówieśnikami oraz okazują współczucie i zainteresowanie w sytuacjach, gdy komuś stała się krzywda - zwłaszcza dziewczynki. Słuchają utworów literackich w których spotykają się z postaciami prezentującymi postawy negatywne i właściwe, poznają wartości takie jak: dobro i zło. Wiedzą, że należy pomagać dzieciom, dorosłym, szanować rośliny i mądrze zachowywać się względem zwierząt. W grupie mają miejsce konflikty, ale są one krótkotrwałe i dotyczą zwykle sporów o zabawki. Często dotyczą one tych samych osób.

Poznawczy obszar rozwoju:

 • edukacja językowa

Dzieci nabywają umiejętności swobodnych wypowiedzi oraz wypowiedzi na określony temat. Chętnie opowiadają treść obrazka, poszerzają zasób słownictwa o nowe wyrazy i pojęcia, wykonują ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia kształtujące narządy mowy. Mówią chętnie, chociaż nie zawsze potrafią werbalnie wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby. Często oglądają książki, z ochotą słuchają bajek czytanych przez nauczycielkę, szybko zapamiętują treść piosenek. Dzieci, które mają trudności z wybrzmiewaniem poszczególnych głosek korzystają z pomocy logopedycznej(ponad połowa grupy). Kilkoro dzieci rozpoznaje podstawowe litery, odczytuje krótkie wyrazy. Jedno dziecko rozpoznaje wszystkie litery alfabetu i odczytuje krótkie zdania.

 • edukacja muzyczna i plastyczna

Duża część grupy potrafi powtórzyć słyszane rytmy, dostrzega zmiany tempa i wysokości dźwięku. Dzieci ilustrują, inscenizują piosenki, wyrażają muzykę np. ruchem improwizują z przyborami, grają na instrumentach perkusyjnych.

Większość dzieci sprawnie wycina, stosuje odpowiedni nacisk na kartkę podczas rysowania i pisania znaków i kształtów, odwzorowuje znaki graficzne i figury geometryczne. Kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, określa kierunki i miejsca na kartce papieru. Niektórym trudność sprawia rysowanie po śladzie oburącz oraz przetwarzanie obrazu ruchowego na graficzny i odwrotnie.

 • edukacja matematyczna

Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych doskonaląc orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w większości w zakresie 10, ćwiczą umiejętność rozróżniania strony lewej i strony prawej, posługują się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie, rozpoznają podstawowe figury geometryczne, tworzą zbiory przedmiotów wg określonych cech, dodają na konkretach w zakresie 10, znają stałe następstwo pór roku i dni tygodnia, część dzieci wymaga ćwiczeń dotyczących następstwa czasu; wczoraj, dziś jutro. Większość rozpoznaje znak graficzny cyfr.

Nie u wszystkich dzieci pozyskane umiejętności kształtują się na tym samym poziomie. W każdym z tych obszarów mamy dzieci zdolne i nieco słabsze. Ale staramy się, aby każde było zauważone, dlatego często pracujemy indywidualnie lub w niewielkich zespołach.

 

PIOSENKI DO NAUKI:

"W INDIAŃSKIEJ WIOSCE"

1.Dziś jesteśmy Indianami i tańczymy taniec nasz.

W przód leciutko pochylony idzie w kole każdy z nas.

Ref. Heja, heja na prerii widać wielki kurz,

Indianie chodzą w kole już.

Heja, heja Indianie tańczą właśnie tak,

Heja, heja ten okrzyk to jest Indian znak.

2.Dziś jesteśmy Indianami, każdy z nas pióropusz ma.

Taniec Indian tańczyć chcemy,

Dla nas ta muzyka gra.

Ref. Heja, heja na prerii widać wielki kurz../ x2

"LATO PŁYNIE DO NAS"

Raz, dwa, raz i dwa, 

słońce idzie drogą. (rysują w powietrzu słońce)

Z górki chmurki biegną dwie,

śpieszą się jak mogą. 

Ref.: Hop! Hop! – słychać w koło. 

Hop! Hop! – echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas.

Raz, dwa, raz i dwa, 

nadszedł czas zabawy, 

pędzi, goni w polu wiatr, 

chce się z nami bawić. 

Ref.: Hop! Hop!…. 

Raz, dwa, raz i dwa, 

wiatr wesoło pląsa, 

w górze, w chmurze, w ciszy pól 

dzwoni śpiew skowronka.

Ref. Hop! Hop!….

 

"JESTEM MUZYKANTEM"

 1. Jestem muzykantem, konszabelantem,

my muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać - my umiemy grać:

na skrzypcach, na skrzypcach.

Dylu, dylu, dylu, dylu,

dylu, dylu, dylu, dylu,

dylu, dylu, dylu, dylu,

dylu, dylu, dyl! /x2

 1. Jestem muzykantem, konszabelantem,

my muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać - my umiemy grać:

na trąbie, na trąbie.

Trutu tutu, trutu tutu,

trutu tutu, trutu tutu,

trutu tutu, trutu tutu,

trutu tutu, tu. /x2

 1. Jestem muzykantem, konszabelantem,

my muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać - my umiemy grać:

na flecie, na flecie.

Firli, firli, firli, firli,

firli, firli, firli, firli,

firli, firli, firli, firli,

firli, firli, firl. / x2

 1. Jestem muzykantem, konszabelantem,

my muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać my umiemy grać:

na bębnie, na bębnie.

Bum tarara, bum tarara,

bum tarara, bum tarara,

bum tarara, bum tarara,

bum tarara, bum. /x2

 1. Jestem muzykantem, konszabelantem,

my muzykanci, konszabelanci.

Ja umiem grać, my umiemy grać:

na wszystkim, na wszystkim.

Dylu, dylu, trutu, tutu,

firli, firli, bum tarara,

dylu, dylu, trutu, tutu,

firli, firli, bum. /x2

 „MAMA I TATA”

1.Mama i Tata idą na spacer,

A ja przed nimi biegam i skaczę.

Mama i Tata idą pod rękę,

A ja im śpiewam taką piosenkę.

Ref.: Kocham mamę, kocham Tatę,

I ich razem na dodatek. /x4

2.Tata jest super, mama tak samo

I miło razem z tatą i mamą.

Mama i tata są wniebowzięci

A ja im dalej śpiewam z pamięci.

Ref.: Kocham mamę, kocham tatę…..

WIERSZ

„Najważniejsza jest rodzina”

Zawsze wszystko się udaje

Cztery ręce, to nie dwie

Razem z tatą pomagamy

Kiedy mama czegoś chce.

Pomagamy sobie wszyscy

Bo od tego jest rodzina

Od niej uczysz się wszystkiego

Tak się życie twe zaczyna.

„BAJKOWE PISANKI”

1. Do zajączka przyszła kurka:

– Ko, ko, ko, ko – zagdakała. –

Z koszem jajek na pisanki

mama-kwoka mnie przysłała.

Zając podparł się pod boki:

– A to ci dopiero jajka!

Namaluję na nich tęczę

i na każdym będzie bajka.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe.

Rozdamy je z dobrym słowem,

świątecznym życzeniem,

wiosennym marzeniem.

Bajkowe pisanki, bajkowe,

wesołą wiodą rozmowę,

że wiosna za oknem,

że w dyngus ktoś zmoknie.

2.Rośnie żytko jak na drożdżach

i zieleni się rzeżucha.

Pisankowych opowieści

zając słucha, kurka słucha.

Z bukiecikiem srebrnych bazi

w gości wybrał się baranek.

A dla niego mała kurka

kosz bajkowych ma pisanek.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe. Bis

"SZANUJ PRZYRODĘ"

1.Powietrze, słońce i woda

urody roślinie doda.

A gleba da minerały,

by wzrost był doskonały.

Ref.: Szanuj przyrodę, szanuj przyrodę.

Oszczędzaj papier, energię, wodę.

Jesienią, zimą, wiosną i latem

oszczędzaj wodę, energię, papier.

2.Roślina pełna zieleni

dwutlenek w tlen zamieni.

By człowiek mógł oddychać,

przyrodą się zachwycać.

Ref.: Szanuj przyrodę....

IT'S SPRING"                   

It’s spring, - To wiosna,

it’s spring, - to wiosna,

it’s warm outside. - Jest ciepło na zewnątrz.

Let’s go to the park - Chodźmy pobawić się w parku

and play on a slide. (×2) - i pozjeżdżać na zjeżdżalni.

"NIE ŚPIJCIE KIEDY WIOSNA"

1.Wiosna biega po łące, deszczem trawy podlewa

Popędza kwiaty by rosły, otwiera liście na drzewach.

Ref: To słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie.

To śniegiem sypnie, to wiatrem świśnie

Nie śpijcie kiedy wiosna 2x

2.Wstańcie śpiochy zimowe. Śpicie smacznie jak susły.

Kubeł wody na głowę, brzuch napełnijcie pusty.

Ref: To słońcem błyśnie...

3.Wiosna biega po lesie, budzi śpiące zwierzęta.

Śpiewy ptaków przyniesie, wiosna o wszystkim pamięta.

"MOJA PLANETA"

1. Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi,

Moja planeta nie ma ceny.

Moja planeta jest rano niewyspana,

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Moja planeta nie spadła tu z księżyca,

Moja planeta to tajemnica.

Moja planeta raz zimna raz przegrzana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi,

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić.

SOS - ratujmy siebie sami,

SOS - do siebie wysyłamy.

2. Moja planeta miłości się nie boi,

Moja planeta broń rozbroi.

Moja planeta zna dobre obyczaje,

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje.

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...

(SOS! SOS! SOS!)

Tak to prawda

Ziemia była cierpliwa

Ale teraz musi

Teraz musi być żywa

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...

x2

(SOS! SOS! SOS! ... )

"CO Z TYM SMOGIEM?" - wiersz

Gdy ktoś spyta: „co z tym smogiem?”

Zaraz wielkie oczy robię,

Wiedzą nawet małe dzieci,

By nie palić w piecu śmieci.

Do przedszkola pieszo chodzę,

Chociaż dużo aut na drodze,

Wolę życie w nowym stylu

I nie lubię wdychać pyłu!

 „ŚNIEGOWA SAMBA”

1. W naszym przedszkolu tańczymy sambę,

W naszym przedszkolu wspaniały bal,

Podnieśmy ręce do góry razem

Niech samba rzuci taneczny czar.

Ref: Śniegowa samba, wesoła, choć zimna,

Śniegowa samba od letniej inna,

Śniegowa samba na mrozie, na śniegu,

Śniegowa samba rozgrzewa nas.

2. Za oknem zima, za oknem wieje,

A tu w przedszkolu gorąco jest,

Śniegowa samba do nas się śmieje,

W zawrotnym tempie otacza mnie.

Ref. Śniegowa samba...

POZNANIANKA”

1.Jestem mała Poznanianka

faj duli, faj duli, faj.

Mam spódniczkę pod kolanka

faj duli, faj duli, faj.

2.Tańczę pięknie chodzonego

faj duli, faj duli, faj.

Chodź na Rynek mój kolego

faj duli, faj duli, faj.

3.Tam na Rynku ładnie grają

faj duli, faj duli, faj.

Nogi same nam śmigają

faj duli, faj duli, faj.

4.Są w Poznaniu dwa koziołki

faj duli, faj duli, faj.

Lecz nie myślcie, że matołki

faj duli, faj duli, faj.

5.Jakie szczęście nas spotkało

faj duli, faj duli, faj.

Że mieszkamy dziś w Poznaniu

La, la, la, la, la, la, la!

„JEST TAKIE MIASTO”

1.Jest takie miasto nad wartą,

jest takie miasto kochane.

W nim chcę się bawić i uczyć,

w nim tu na zawsze zostanę.

2.Drogie jest nasze miasto,

Ratusz i kamieniczki,

Stary rynek i Odwach,

ciasne, wąskie uliczki.

3.Piękne jest nasze miasto,

to Wielkopolski stolica.

Stare i nowe miasto-

to wszystko w Poznaniu zachwyca.

„BABCIA TAŃCZY ROCK AND ROLL’A”

1.Styczeń jest zimno mi dzwonię do babci drzwi,

kwiatki trzy oraz magnetofon mam od mamy.

Babciu, cześć! Zdrowia moc życzę ci, teraz chodź,

rękę daj, kości zardzewiałe rozruszamy.

Tańczę z babcią rock and rolla.

Już sąsiadki się zleciały,

razem z nami tańczyć chciały,

miauczy kot, szczeka pies,

moja babcia fajna jest.

Już muzyka śnieg rozgrzewa,

zaszumiały nagle drzewa,

zabłyszczała nam ulica

tańczy cała już dzielnica,

miauczy kot, szczeka pies, /x2

moja babcia fajna jest.

2.Słońce już poszło spać, rano chce wcześnie wstać.

Księżyc na niebie granatowym jasno świeci.

Babci dzień kończy się, tańców dość ale chcę

jeszcze raz babci mojej życzeń dać bukiecik.

Ref. Zamiast śpiewa....

"DZIADKA ŚWIAT"

1.LUBI CUKIERKI , NIE LUBI OS

MA SIWE WŁOSY I DUŻY NOS

CZĘSTO ZE MNĄ PO ŁĄCE PLĄSA

GONI KOMARY ŁAPIE ZAJĄCA

REF.:  OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT

OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK

OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT

OJ TAK OJ TAK CZEKOLADOWY SMAK

2.BO MÓJ DZIADEK LUBI BIEDRONKI

BUDYŃ , KISIEL I NAWET STONKI

KARMI WIEWIÓRKI I LISY TEŻ

ŁOWI RYBY NAD RZEKĄ GDZIEŚ

REF.: OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT

3.CZYTA MI KSIĄŻKI I W ŁAPKI GRA

NA SPACERACH GŁASZCZE PSA

A JA WTEDY PIĘKNIE ŚPIĘ

I TYLKO DZIADEK NIE MÓWI NIE

REF.: OJ TAK OJ TAK DZIADZIUSIA ŚWIAT

„TELEFON DO PRZYJACIELA”

 1.Nie poszedłem do przedszkola, a to pech!

Jakiś katar, jakaś grypa – złoszczę się.

Nagle wpadam na genialny pomysł że,

Przez telefon z przyjacielem spotkam się.

Ref. Halo, czy to dziadek?

Cześć dziadku, strasznie nudzę się,

Może odwiedzisz dzisiaj mnie?

Nie muszę nawet jeść słodyczy,

Na ciebie zawsze mogę liczyć!

2.Drugi dzień już siedzę w domu a to pech!

Młodsza siostra ciągle płacze – złoszczę się.

Znowu wpadłem na genialny pomysł, że

Przed telefon z przyjacielem spotkam się.

Ref. Halo, czy to babcia ?

Cześć babciu , strasznie nudzę się,

Może odwiedzisz dzisiaj mnie?

Nie muszę nawet jeść słodyczy,

Na ciebie zawsze mogę liczyć!

WIERSZ: "Najlepsi dziadkowie"

Wszyscy wiemy, moja babcia

Jest po prostu odlotowa !!!

Oczywiście, bez wątpienia,

Najwspanialszy dziadek mój !!!!

Sto lat babciu, sto lat dziadku !

Dziś życzenia Wam składamy !

A na koniec dla babuni

i dziadziusia zaśpiewamy !

„BLASK NAD JUDEĄ”

1.Narodził się Pan, nasz Zbawiciel.

Objawił się nam, Odkupiciel.

Bóg człowiek.

Ref: Chwała Pana, blask nad Judeą.

Gloria, Gloria, in excelsis Deo. /x2

2.Stajenka i żłób, znak Jezusa.

Uniżył się Bóg, choć nie musiał.

W Betlejem.

Ref: Chwała Pana, blask nad Judeą

Gloria, Gloria, in excelsis Deo./x2

3.W drogę ruszać czas, pastuszkowie.

Kłaniajcie się w pas, barankowi.

Chwalcie Go.

Ref: Chwała Pana….

„SZŁA KOLĘDA’

1.Szła kolęda w noc grudniową, pukała do drzwi

i wołała, żeby ludzie do stajenki szli.

Dziecko małe, maluteńkie przyszło na ten świat,

a w stajence ściany cienkie i dziurawy dach.

Ref: Urodziła Matka Boska Synka w mroźny wieczór -

co tu robić, co tu robić, żeby zimna nie czuł?

2.Zatroskała się kolęda, że tu taki mróz

trzeba prędko okryć Dziecko – najcieplejszą z chust.

Zimno Dziecku, zimno Matce, obydwoje drżą -

hej, kolędo, hej, kolędo, prowadź ich w nasz dom!

Ref: Urodziła Matka Boska Synka w mroźny wieczór -

trzeba zabrać Go do domu, żeby zimna nie czuł.

MAZUREK DĄBROWSKIEGO”

1.Jeszcze Polska nie zginęła,

kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

szablą odbierzemy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski,

z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

złączym się z narodem. x2

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

jak zwyciężać mamy.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…,

3.Jak Czarniecki do Poznania

po szwedzkim zaborze,

dla ojczyzny ratowania

wrócim się przez morze.

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski..,

4.Już tam ojciec do swej Basi

mówi zapłakany:

"słuchaj jeno, ponoć nasi

biją w tarabany."

Ref. Marsz, marsz, Dąbrowski…,

„PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO”

1.Przybyli ułani pod okienko, (bis)

Pukają, wołają: "puść panienko! "(bis)

2."O Jezu, a cóż to za wojacy?" (bis)

"Otwieraj! Nie bój się to czwartacy!" (bis)

3.Przyszliśmy napoić nasze konie, (bis)

Za nami piechoty pełne błonie." (bis)

"NAJŁATWIEJSZE CIASTO W ŚWIECIE"

1. Żeby w domu było miło, tak, tak, tak, – na tak, tak, tak 

Żeby coś dobrego było, tak, tak, tak,

By pachniało wakacjami, tak, tak, tak,

Zrobię ciasto ze śliwkami, tak, tak, tak.

Szklankę mąki, cukru szklankę, – 

Zaraz wsypię do miseczki,

Potem proszku do pieczenia,

Dodam jeszcze dwie łyżeczki,

I dwa jajka i na koniec

Pół stopionej margaryny

I zamieszam tylko tyle,

By się rzeczy połączyły.

Ref. Najłatwiejsze ciasto w świecie, tak, tak, tak, – na tak, tak, tak 

Nic, a nic się go nie gniecie, tak, tak, tak.

Ty potrafisz także upiec, tak, tak, tak,

Nawet, gdy nie jesteś zuchem, tak, tak, tak.

2. Teraz śliwki poukładam, 

W natłuszczonej tortownicy

Włożę ciasto i do pieca

Na około pół godziny,

A gdy będzie już gotowe,

Znaczy chrupkie i rumiane,

To zaproszę koleżanki,

Babcię, dziadka, tatę, mamę.

Ref. Najłatwiejsze ciasto w świecie, tak, tak, tak, 

Nic, a nic się go nie gniecie, tak, tak, tak,

Ty potrafisz także upiec, tak, tak, tak,

Nawet, gdy nie jesteś zuchem, tak, tak, tak.

"TAŃCOWAŁA JESIEŃ'

1.Tańcowała jesień

W lesie zamaszyście.

Żółte, rude i brązowe

Z drzew zrywała liście.

Ref.: Tańcowała jesień,

Kolorowa jesień. (×4)

2.Postrącała w parku

Żołędzie, kasztany,

Rozrzuciła na trawniku

Liśćmi przysypanym.

Ref.: Tańcowała jesień,

Kolorowa jesień. (×4)

3.Tańcowała jesień

W sadzie, razem z deszczem.

Jabłek, gruszek nazrywała,

Lecz jej mało jeszcze.

Ref.: Tańcowała jesień,

Kolorowa jesień. (×4)

4.Z wiatrem się kłóciła,

Darła białe chmury,

Aż się słońce obudziło

I spojrzało z góry.

Ref.: Tańcowała jesień,

Kolorowa jesień. (×4)

WIERSZ "PORANNA NIESPODZIANKA"

 1. Wstałam rano, spojrzałam za okno.

Patrzę – drzewa znowu mokną.

Mokra trawa, mokra dróżka,

kotek, piesek i kaczuszka.

2.Wzeszło słonko – raz, dwa, trzy –

osuszyło drzewkom łzy.

Promyk w liście im wysłało,

różne barwy zmalowało.

 1. A to drzewo pochylone,

teraz dumną ma koronę.

Żółte, rude i brązowe

– liście piękne, kolorowe!

"GDY DZIEŃ WSTAJE"

1.Gdy dzień wstaje i wita świat, (z siadu skulonego wstajemy, rozprostowując ręce do nieba)

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się, (udajemy ubieranie się)

do przedszkola prowadzi mnie. (wędrujemy rytmicznie w parze z kolegą obok)

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, (nadal idziemy)

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali (łapiemy się za ręce i robimy dwa taneczne obroty)

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam, (zatrzymujemy się, pokazujemy na kolegów w koło)

nie jestem nigdy sam, (kręcimy wskazującym palcem)

przedszkole domem drugim jest. (pokazujemy dach nad głową)

2.Czasem rano trudno mi wstać.

Chciałoby się leżeć i spać, (przechylamy głowę na złożone do spania ręce)

lecz na mnie auto czeka i miś. (wskazujemy przedszkolne zabawki)

W co będziemy bawić się dziś? (pokazujemy otwarte dłonie)

Ref.: Ja chodzę tam co dzień...

3.Zamiast mamy Panią tu mam, (dłonią wskazujemy Panią)

bardzo dużo wierszyków znam. (pokazujemy kciuka - OK)

Śpiewam i tańczę, wesoło mi (śpiewamy jak do mikrofonu, bujając się na boki)

i tak płyną przedszkolne dni. (pokazujemy otwarte dłonie)

Ref.: Ja chodzę tam co dzień..

"JESTEM POLAKIEM"

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty

I ty

1.Ciuchcia na dworcu czeka

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj.

Ciuchcia pomknie daleko

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty

I ty.

2.Pierwsze jest Zakopane

Miejsce wspaniałe

Gdzie góry i górale są.

Kraków to miasto stare

W nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok.

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajna i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty

I ty.

3.Teraz to już Warszawa

To ważna sprawa

Bo tu stolica Polski jest.

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek

I wiele innych, pięknych miejsc.

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajna i chłopakiem.

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty

I ty

4.Toruń z daleka pachnie

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas.

Podróż skończymy w Gdańsku

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat.

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajna i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ja i ty

I ty./2x

WIERSZ "MĄDRY PRZEDSZKOLAK"

1.Mądry przedszkolak przykładem świeci.

Zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

2.Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest.

I ich nie szturcha, ani nie bije.

3.Chce coś od innych – grzecznie poprosi

i się z szacunkiem do nich odnosi.

4.Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

by wszystkich dzieci być przyjacielem.

 

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W GRUPIE „BIEDRONKI” W MIESIĄCU CZERWCU:

TEMATY KOMPLEKSOWE:   

 1. WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
 2. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
 3. LATO
 4. BEZPIECZNE WAKACJE

 

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

NABYWANIE WIEDZY

- poznanie praw dziecka – nabywanie wiedzy o tym, co dzieciom się należy i co zrobić, gdy ktoś łamie ich prawa,

- nabywanie wiedzy na temat charakterystycznych oznak nowej pory roku – lata

- nabywanie wiedzy jak zachować się w czasie burzy, jakich miejsc unikać, gdzie się schronić,

-  nabywanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz w miejscach letniego wypoczynku

- odkrywanie,  co w Poznaniu dzieje się z zawartością koszy na odpady zmieszane,

-  utrwalanie wiedzy na temat warunków, jakie są niezbędne do życia roślin i zwierząt, dokonanie podziału na zwierzęta  aktywne za dnia i w nocy,

- rozumienie, co to jest łańcuch pokarmowy, próby tworzenia na podstawie ilustracji.

 

 

 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

- uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach

- poznawanie przysłów związanych ze zwierzętami

- nabywanie umiejętności przyporządkowywania zwierząt do odpowiednich środowisk, takich jak sawanna, ocean czy lasy tropikalne,

-  wnioskowanie o obserwowanych zmianach w przyrodzie w związku ze zmianą pór roku,

- poznawanie nazw miesięcy,

- kształtowanie umiejętności segregacji odpadów (papier, tworzywa, szkło, bio, zmieszane),

- rozwijanie umiejętności współpracy podczas  wykonywania grupowych prac  plastycznych czy porządkowania sali, ogrodu, dbania o nasadzenia,

- utrwalanie  obrazu graficznego poznanych liter, próby czytania sylab i układania prostych słów zawierających te litery,

- przedstawianie ruchem rytmu słyszanej melodii według własnego pomysłu oraz interpretowania tekstu

- doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak kodowanie,

czytanie instrukcji, rozpoznawanie liczb, porównywanie,

- doskonalenie umiejętności klasyfikacji, porządkowania i przeliczania,

- doskonalenie umiejętności wykonywania zadań zgodnie z instrukcją

- rozwijanie umiejętności odczytywania znaków informacyjnych, ostrzegawczych i zakazu, które można spotkać podczas wakacyjnych wypraw.

BUDOWANIE POSTAW

-  kształtowanie proekologicznych postawi  nawyków w codziennym życiu, wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska,

- budowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie rodzinnego kraju poprzez bezpośrednie obserwacje; wycieczki, spacery, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz obrazy i opowiadania,

- kształtowanie postawy tolerancji wobec innych, pomimo różnic pomiędzy ludźmi wynikających z wyglądu, stroju oraz  obyczajów,

- rozwijanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo podczas zabaw nad wodą, w górach.

JĘZYK ANGIELSKI

Słówka: music - muzyka, to dance – tańczyć, to listen – słuchać, instruments – instrumenty,  a violin – skrzypce, a guitar – gitara, a piano – pianino, a drum – bęben, to like – lubić, to be angry - złościć się, to be happy - być szczęśliwym, to be sad - smucić się, to love – kochać, to hate - nie znosić, suprised – zaskoczony, cry – płacz, laugh – śmiech, a book – książka, a fairy – wróżka, a dragon – smok, to read- czytać, black character - czarny charakter, words – słowa, magic - magia/magiczny, mom – mama, dad - tata, family – rodzina, grandpa – dziadek, grandma – babcia, sister - siostra, brother - brat

 Zabawy: What is missing?, Hey, mr. Wolf, zabawy z Klanza, Go and touch, Simon says, Hide and seek

 Piosenki: Baby Shark, How is the weather?, Hello, how are you?, Feelings, Nursery rhyme, The Benny song, Listen to the music, Hockey pockey, Finger family, 5 little monkeys.

 

 

Czytany 6037 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 czerwiec 2019 22:50