Ważne dokumenty

Ważne dokumenty (3)

poniedziałek, 27 listopad 2017 12:42

Statut Przedszkola nr 22 w Poznaniu im. Chatka Puchatka

Napisał

Statut Przedszkola nr 22 w Poznaniu im. Chatka Puchatka

dostepny jest także w holu, w przegródce dla rodziców.

czwartek, 02 luty 2017 14:18

Podstawa programowa

Napisał
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podstawa Programowa realizowana jest w godz. 800 - 1300

(w załączniku)

Zestaw ProgramówWychowania Przedszkolnego dopuszczonych do użytku w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa WSiP "Kocham Przedszkole" autorek - Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek w następujących grupach:
 • grupa dzieci 3-letnich "Zajączków"
 • grupa dzieci 3-4-letnich "Wiewiórek"
 • grupa dzieci 5-letnich "Biedronek"
 • grupa dzieci 6-letnich "Tygrysków"
 1. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu aut. Małgorzata Kłębowska
 1. Program "Kochamy Dobrego Boga" - praca zbiorowa pod red. Elżbiety Osewskiej, ks. Józefa Stali.

oraz własne Programy wspomagające:

 1. Program Wychowawczy „Radość Współdziałania”.
 2. Program Preorientacji zawodowej.
 3. Program Adaptacyjny.
 4. Program o treściach regionalnych, patriotycznych, i europejskich „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”.
 5. Program „Ekologia już w Przedszkolu”.
 6. Program „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”.
 7. Program logopedyczny „Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka".
 8. Program "Taniec jest poezją, którą częścią jest świat".

W Przedszkolu obowiązuje Procedura Bezpieczeństwa "Bezpieczne Przedszkole - Bezpieczny Przedszkolak",

w skład której wchodzą:

 • obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu;
 • przyprowadzanie dziecka do przedszkola ii odbieranie go z przedszkola;
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren przedszkola;
 • postępowanie w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore;
 • postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie placówki zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka;
 • organizacja pierwszej pomocy;
 • zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub które ma kontakt z zachowaniami agresywnymi.

(w załącznikach)

Przedszkole pełni dyżur letni w miesiącu sierpniu

 

czwartek, 02 luty 2017 11:26

Odpłatność za przedszkole

Napisał

Odpłatność za przedszkole

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje:

Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Proszę Rodziców o zapoznanie się z treścią Uchwały,  gdzie zapisane są przypadki zwolnienia z opłat za przedszkole.

Koszt dziennego wyżywienia wynosi 7,00 zł

(śniadanie 30%, dwudaniowy obiad 50%, podwieczorek 20%)

Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019r. NASTĘPUJE ZMIANA ZASAD I TERMINÓW NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO POZNAŃ.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PIERWSZA WPŁATA RODZICÓW NASTĄPI DO 10 LUTEGO 2019r.  ZA GODZINY FAKTYCZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU WEDŁUG WCZEŚNIEJSZYCH WSKAZAŃ RODZICÓW.

NUMERY KONT WRAZ Z KWOTĄ BĘDĄ PODANE PAŃSTWU NA POCZĄTKU LUTEGO 2019r.

POWYŻSZE NALICZANIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁO DO KOŃCA CZERWCA 2019r. PONIEWAŻ W TYM TERMINIE MIASTO POZNAŃ ZAKŁADA WYPOSAŻENIE PLACÓWEK W DEDYKOWANE CZYTNIKI KART REJESTROWANYCH PODCZAS WEJŚCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I WYJŚCIA Z BUDYNKU PLACÓWKI.