Ewa Wojcieszak

Ewa Wojcieszak

wtorek, 21 lipiec 2020 08:42

adaptacja w reżimie

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA:

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w miesiącu sierpniu w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może przebywać na terenie placówki tj. w ogrodzie przedszkolnym w godz. od 9.00 do 11.00 i od 11.30 do 13.00 (przy sprzyjającej pogodzie) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona na usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) z zachowaniem dystansu społecznego, co najmniej 2 m. Przed wejściem do ogrodu swoją obecność należy zgłosić pracownikowi przedszkola podając aktualne dane kontaktowe oraz skierować się wraz z dzieckiem do wyznaczonej strefy (w każdym dniu będzie to inna strefa). W pozostałych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa obowiązują „Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 w Przedszkolu nr 22”. W załączniku aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.

W tym czasie w zamkniętej kopercie należy dostarczyć do placówki oryginały dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia Ewa Wojcieszak dyrektor Przedszkola nr 22

 

 

 

środa, 10 czerwiec 2020 21:09

Dyżur

SIERPNIOWY DYŻUR W PRZEDSZKOLU NR 22

Na dyżur wakacyjny rodzice mogą zapisywać tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Nie będzie możliwości zapisywania dzieci na dyżury letnie w innych placówkach.

Przedszkole będzie czynne od 1 sierpnia do 31 sierpnia w godzinach 6.00-16.00

W przedszkolu obowiązywać będą obostrzenia sanitarne, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawarte w Procedurze Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Na podstawie wytycznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. przedszkole nadal będzie funkcjonowało w określonym reżimie sanitarnym, opisanym w procedurze, w związku z tym w okresie wakacyjnym możemy przyjąć 48 dzieci.

Dziecko będzie przypisane do stałej grupy z tymi samymi nauczycielami i panią asystentką w ramach zadeklarowanych godzin.

Aby zapisać dziecko na sierpniowy dyżur należy poniższe dokumenty wypełnić i przesłać skanem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia 19 czerwca 2020 r. w tytule wpisując DYŻUR:

 1. Kartę zgłoszenia.
 2. Oświadczenie rodzica.

Przed wypełnieniem dokumentów proszę zapoznać się z:

 1. Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Przedszkolu nr 22 w trakcie pandemii COVID-19
 2. Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.
 3. Informacją o przetwarzaniu danych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny, zostaniecie Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na stronie internetowej przedszkola i na naszym Facebooku.

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola nr 22

(wejdź w tytuł dokumentu, aby pobrać załącznik)

piątek, 22 maj 2020 07:16

Gazetka majowa

Zespół redakcyjny Pani Kasia Brylewska i Pani Małgosia Malczewska zaprasza do lektury naszej gazetki przedszkolnej "Puchatkowe Nowiny"

(gazetkę można pobrać z załącznika)

piątek, 15 maj 2020 16:47

Powrót

Szanowni Rodzice,

przekazujemy Państwu dokumenty (w załączniku), z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

 1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 22 W OKRESIE PANDEMII COVID-19
 2. OŚWIADCZENIE RODZICÓW
 3. ANKIETA

Dodatkowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli.

  Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 19 maja 2020r.

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).

Ewa Wojcieszak

Dyrektor Przedszkola Nr 22 w Poznaniu

wtorek, 05 maj 2020 14:13

Zarzadzenie dyrektora

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 Dyrektora Przedszkola nr 22 w Poznaniu z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 22 w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Nr 22 w Poznaniu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Nr 22 w Poznaniu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 22 w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w holu placówki.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wtorek, 05 maj 2020 14:05

Naprawiony mural

Kochane dzieci!
Pamiętacie nasz przedszkolny mural, który został przez kogoś zniszczony napisami...?
Mamy dla Was dobrą wiadomość:

Pan Adrian - grafik, który stworzył ten piękny mural, zamalował napisy i ściana, którą widać z okien naszych sal znów jest jak nowa!
Dziękujemy firmie Veolia Energia Poznań S.A.

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 11:51

Rekrutacja cd.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJETYCH ORAZ LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH ZNAJDUJE SIE PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjęte do placówki dalszego wyboru, mogą od dnia 20 kwietnia złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej, a następnie do dyrektora przedszkola (procedura opisana jest w informatorze w systemie NABÓR). Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemiologiczne i ograniczania w przemieszczaniu się odwołanie można składać drogą mailową do placówki.

Jeśli procedura odwołania nie zakończy się pozytywnie, wówczas po 19 maja będą przygotowane imienne skierowania dla dzieci, które nie zostały przyjęte do żadnej placówki.

Rodzic, który nie skorzysta z tego skierowania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 22 czerwca.

EWA WOJCIESZAK DYREKTOR PRZEDSZKOLA

piątek, 17 kwiecień 2020 14:11

Zdjecia

czwartek, 09 kwiecień 2020 10:48

Rekrutacja

WYNIKI POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA NR 22 W POZNANIU

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu wraz z elektroniczną instrukcją złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego.


Rodzice, którzy mają dostęp do konta dziecka w systemie Nabór mogą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie zgodnie z załączoną instrukcją.


Rodzice, którzy nie mają dostępu do konta w systemie Nabór przesyłają e-mailem skan podpisanego potwierdzenia zapisu dziecka do Przedszkola, który stanowi podstawę zatwierdzenia przez Przedszkole.

Potwierdzenia zapisu dziecka należy dokonać w terminie 9 kwietnia - 16 kwietnia 2020 r.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją, z dalszego procesu rekrutacji.


Załączniki:

 1. Lista dzieci zakwalifikowanych.
 2. Lista dzieci niezakwalifikowanych.
 3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola.
 4. Instrukcja potwierdzająca wolę przyjęcia dziecka elektronicznie w systemie Nabór
Strona 1 z 7