czwartek, 14 czerwiec 2018 10:14

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNY 2017-2018

Napisał

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W ROKU SZKOLNY 2017-2018

Hasłem przewodnim roku szkolnego 2017/2018 było:

„Rozwijanie umiejętności życiowych poprzez aktywność fizyczną - podniesienie świadomości dzieci oraz osób dorosłych nt. możliwości samodzielnego wpływania na poprawę własnej sprawności fizycznej oraz korzyści , jakie ona przynosi”.

W tym zakresie działania Przedszkola obejmują:

 • zorganizowanie pikników rodzinnych w ogrodzie Przedszkola pod hasłem "Rodzinne zmagania sportowe”, „Dżungla”
 • udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Tygodniu Przedszkolaka pod hasłem „W małym ciele zdrowy duch, przedszkolaku ćwicz za dwóch”
 • udział dzieci z dwóch najstarszych grup Dniu Przedszkolaka w Hali Widowiskowo-Sportowej Arena
 • zorganizowanie dnia „Be Fit”- bądź w formie, jako zajęć koleżeńskich w ogrodzie przedszkola we wszystkich grupach wiekowych
 • organizacja trzech edycji konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców pod hasłem „Wiosna, lato, jesień, zima – nic nas w domu nie zatrzyma” promującego aktywny tryb spędzania czasu
 • wycieczka dzieci z grupy „Biedronek’ do Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach
 • udział nauczycielek w konferencji „Edukacja przedszkolna drogą do kształtowania zdrowego stylu życia – wiedza i praktyka”
 • udział przedstawicieli grona pedagogicznego w konferencji 25 lat programu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie
 • zapraszanie rodziców na wspólne zajęcia promujące zdrowy styl życia np. zajęcia otwarte w grupie „Wiewiórek” pod hasłem „Wyprawa do Królestwa Jesieni”
 • na terenie placówki odbywają się bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • przedszkole proponuje dodatkowe zajęcia sportowe: piłka nożna, zumbaila, judo, balet
 • codzienny pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe
 • wzbogacanie placówkę w nowe sprzęty uatrakcyjniające pobyt dzieci na świeżym powietrzu
 • realizacja tematów kompleksowych we wszystkich grupach wiekowych związanych z promowaniem zdrowia poprzez systematyczną aktywność fizyczną np. „,” W małym ciele Zdrowy duch – przedszkolaku ćwicz za dwóch”, „Dbamy o zdrowie”
 • upowszechnianie wśród wychowanków aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez organizację wycieczek, spacerów
 • organizacja prelekcji i spotkań podejmujące tematykę zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu np. spotkania ze Strażą Miejską, z ratownikiem
 • realizacja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” propagującego zdrowy i aktywny tryb życia
 • organizacja codziennej gimnastyki porannej z wykorzystaniem tarasu ogrodowego
 • prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci (zajęcia ruchowe, gry i zabawy) we wszystkich grupach wiekowych
 • zorganizowanie na terenie ogrodu przedszkolnego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Artystycznej „Zielony Dębiec Spełnia Marzenia” dla okolicznych placówek oświatowych
 • Spartakiada Sportowa dla dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych zorganizowana we współpracy z Przedszkolem nr 81
 • udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Turnieju Pro Sinfoniki – taniec jako alternatywna forma spędzania czasu
 • „Dzień Dziecka” w ogrodzie przedszkola pod hasłem „Ruszaj się na zdrowie”
 • organizacja we wszystkich grupach wiekowych dużej liczby wycieczek i spacerów
 • realizacja w każdej grupie wiekowej Dnia Summer Day, promującego aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu
 • dzieci z dwóch najstarszych grup zostały laureatami konkursu pt. "Bateria kocha recykling"
 • przeprowadzenie w dwóch najstarszych grupach wiekowych ankiet podejmujących tematykę zdrowia i aktywności ruchowej, z których wynika, iż dzieci 6,7-letnie biorące udział w badaniu potrafią wskazać zachowania służące rozwojowi tężyzny fizycznej, oraz posiadają wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych w życiu codziennym
 • przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli przedszkola w celu zdobycia informacji na temat efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola, w zakresie kształtowania sprawności fizycznej i wychowania dla zdrowia dzieci
 • przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, której celem było zdobycie informacji na temat efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej Przedszkola, w zakresie wychowania dla zdrowia oraz kształtowania sprawności fizycznej dzieci

Ponadto z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej Przedszkole nasze podejmowało w bieżącym roku szkolnym następujące zadania:

 • udział wychowanków w akcji „Akademia Aqafresh”, „Mamo, Tato wolę wodę”, projekcie „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”
 • kontynuowana jest współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz logopedą
 • udział dwóch najstarszych grup w programie „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje dziecko idzie do szkoły”
 • zaangażowanie całej społeczności przedszkolnej w zbiórkę darów dla podpoznańskiego przytuliska dla zwierząt
 • we wszystkich grupach wiekowych zorganizowane są stałe ekspozycje kącików przyrody
 • współpraca z Poznańską Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.

W Przedszkolu naszym dbamy również o zdrowie emocjonalne naszych wychowanków poprzez:

 • udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 • wzbogacenie biblioteczki dla dzieci o „Bajki terapeutyczne”
 • we wszystkich grupach wiekowych realizowany jest projekt pt. „Czytaj z Puchatkiem”
 • redagowanie w gazetce przedszkolnej „Puchatkowe Nowiny” kącika „Z Puchatkiem Zdrowo i Bezpiecznie”
 • wycieczki dzieci ze wszystkich grup wiekowych do Teatru Animacji
 • organizowanie tematycznych kącików książki
 • aktywny udział rodziców i bliskich w spotkaniach z bajką w przedszkolu w celu propagowania czytelnictwa
 • wycieczki do pobliskiej filii Biblioteki Publicznej
 • realizowanie we wszystkich grupach wiekowych tematów kompleksowych promujących czytelnictwo oraz teatr
 • „Spotkania z bajką i legendą „ – zapraszanie profesjonalnych Teatrów z przedstawieniami.

Alicja Nowaczyk Koordyntor ds.promocji zdrowia

Czytany 1512 razy