Projekty Innowacje

Projekty Innowacje (1)

piątek, 03 luty 2017 08:20 Napisał

REALIZUJEMY POJEKTY EDUKACYJNE I INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 1. AKADEMIA AQUA FRESH. Kolejna Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą ;)
 2. ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, Zaczytani org.  Kampania mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. „Cała Polska czyta dzieciom” (CPCD) zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. Jednocześnie, przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła.
 3. PROJEKT „CZYTAJ Z PUCHATKIEM”. W ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” w naszym Przedszkolu realizujemy projekt „Czytaj z Puchatkiem”. Skierowany jest do przedszkolaków oraz ich rodzin. Ma on na celu promocję czytelnictwa, kształtowanie dobrych nawyków czytelniczych oraz dotarcie z wartościową książką do dzieci. W trakcie trwania projektu każdy przedszkolak otrzymuje na tydzień do domu plecaczek z książkami, które ma za zadanie przeczytać wraz z rodzicami. Wykonuje też w domu zdjęcie z książką.  Po odniesieniu plecaczka do przedszkola dziecko opowiada o książce, która najbardziej mu się podobała i prezentuje zdjęcie. Zdjęcia te będą przedmiotem Konkursu na najciekawsze zajęcie z książką, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec roku szkolnego. W następnym tygodniu plecaczek wędruje do kolejnego dziecka. Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w projekt „Czytaj z Puchatkiem”.
 4. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.
 5. MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. Program skierowany jest do dzieci najstarszych, a jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. 
 6. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 7. AKADEMIA BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA. Celem programu jest budowanie w dzieciach bezpiecznych postaw i zachowań podczas drogi do i z przedszkola, zabawy w przedszkolu, na podwórku, w domu. To także zapoznawanie przedszkolaków z podstawowymi znakami drogowymi oraz przekazanie im wiedzy o innych zagrożeniach np. jak należy się zachowywać wobec napotkanych osób obcych. 
 8. MAMO TATO, WOLĘ WODĘ. Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE:

„Z Przyrodą za Pan Brat”

zajęcia z edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem demonstratorów:

 • zdobywanie umiejętności doświadczania i obserwowania przyrody
 • kształtowanie umiejętności odpowiedniego współżycia z przyrodą
 • zbliżenie dziecka do świata przyrody
 • zwiększenie zainteresowania światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem
 • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata przyrody
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • stwarzanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom rozwój zainteresowań przyrodą ożywioną i nieożywioną
 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu
 • poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku
 • zapoznanie dzieci ze znaczeniem wody w przyrodzie.

"Małe skoczki"

Program zajęć kółka szachowego dla dzieci przedszkolnych:

 • rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia
 • ćwiczenie pamięci i uwagi, zmysł koncentracji
 • wyzwalanie aktywności twórczej poprzez samodzielną kreację wydarzeń na szachownicy
 • kształtowanie zmysłu obserwacji
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości, właściwe reagowanie na sukcesy i porażki, poszanowanie rywala
 • rozwijanie zdolności do działania w zespole i osiągania zamierzonego celu
 • doskonalenie orientacji w kierunkach na płaszczyźnie szachownicy oraz utrwalanie lateralizacji  
 • czerpanie radości i satysfakcji z gry w szachy

Szachy uczą prawidłowego oceniania sytuacji, rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów; uczą determinacji, systematyczności, cierpliwości, zaangażowania i planowania.

"Akademia Sukcesu"

 • dobywanie przez dzieci nowych doświadczeń
 • wzmocnienie wiary dzieci we własne umiejętności
 • rozwój zainteresowań i zdolności poprzez stwarzanie odpowiednich warunków, w ścisłej współpracy z rodzicami, chcącymi aktywnie włączać się w rozwój swoich dzieci
 • wzmocnienie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi, a rodzicami
 • zwiększenie zaangażowania rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie przedszkola i poza nim- „partnerskie relacje”.
"Czytaj z Puchatkiem"
 • zachęcenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania swoim pociechom
 • zwiększenie zainteresowanie tekstem czytanym
 • budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym i dzieckiem
 • zacieśnianie współpracy między domem rodzinnym, a przedszkolem
 • duża liczba dzieci korzystających z biblioteczki przedszkolnej dla dzieci i rodziców.

Zajęcia z tablicą multimedialną WIT

 • stymulowanie koncentracji uwagi u dzieci, kreatywności i fantazji
 • doskonalenie umiejętności percepcyjno-motorycznych oraz rozwijanie procesów poznawczych
 • doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, wyzwalanie inicjatywy
 • zastosowanie nowej metody pracy
 • twórcze wiązanie teorii naukowej z praktyką pedagogiczną.
Ostatnio zmieniany niedziela, 09 czerwiec 2019 15:21